Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

myownreality
11:25
6723 6f5d 400
Reposted fromnyaako nyaako
myownreality
11:23
0811 7a10 400
Reposted fromnyaako nyaako
myownreality
11:20
0829 1283 400
Reposted fromnyaako nyaako vialaluna laluna

October 20 2016

myownreality
08:08
6571 e343 400
Reposted fromiamstrong iamstrong
myownreality
08:07
2761 aeed
Reposted fromdarthsadic darthsadic viasqueamish squeamish
myownreality
07:57
myownreality
07:56
2151 7bc2 400
Reposted fromverronique verronique viajethra jethra
myownreality
07:53
0598 d2a0 400
Reposted fromsoSad soSad viajethra jethra
myownreality
07:53
myownreality
07:48
Włóczykij przystanął; zrobiło mu się trochę przykro. Tak, Muminek, który czekał na niego i okropnie tęsknił. Muminek, który siedział w domu i czekał, i podziwiał go, i zawsze mu mówił: "Naturalnie, musisz być wolny. Jasne, że musisz wyruszyć w drogę. Jasne, rozumiem - czasem musisz być sam". Lecz jednocześnie oczy Muminka robiły się chmurne z rozczarowania i bezradnej tęsknoty.
— Tove Jansson, "Muminki"
Reposted fromsercowisko sercowisko viaxxjojonixx xxjojonixx
myownreality
07:47
Nie pozwól, aby ktokolwiek na świecie odwiódł cię od życiowego celu, którym jest ujawnienie światu twoich ukrytych talentów, służenie ludzkości oraz ukazywanie wszystkim ludziom boskiej mądrości, prawdy i piękna.
— -Joseph Murphy
Reposted fromnatelle natelle
myownreality
07:43
Jeżeli ktoś jest dla ciebie niemiły, ty bądź miła i uśmiechnij się do niego. Zobaczysz nie będzie wiedział, jak się ma zachować.
— Anna Ficner-Ogonowska – Alibi na szczęście
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie viatake-care take-care
myownreality
07:42
7232 4e47 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianosmile nosmile
myownreality
07:41
8836 69e3 400
Reposted fromtatze tatze viamartalaura martalaura
myownreality
07:36

I want to make beautiful things, even if nobody cares.


— Saul Bass
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viaidu idu
myownreality
07:35
9860 4312
myownreality
07:35
myownreality
07:34
Z czasem się przekonasz, że jak człowiek musi, to poradzi sobie ze wszystkim.
— Urszula Jaksik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialostuniverse lostuniverse

October 17 2016

myownreality
11:07
"Dis one"
Reposted frombiru biru viapsychoviolet psychoviolet
myownreality
10:55
4762 081f 400
Reposted fromfungi fungi viadowntherabbithole downtherabbithole
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl